Filtre 0
Filtre 0
FORCLAZ Kód 8775079 4725383

Plynová skrutkovacia kartuša na varič 450 gramov

9,00 €
Jednotková cena 20/Kg
  • Plynová skrutkovacia kartuša na varič 450 gramov
  • Plynová skrutkovacia kartuša na varič 450 gramov
Farba: TYRKYSOVÁ
  • TYRKYSOVÁ
Nedostupné online

Dostupnosť v predajni

Náš tím vytvoril túto malú plynovú kartušu na napájanie skrutkovacích varičov Forclaz.

VÝHODY

Kompatibilita

Používajte iba s bután/propánovými varičmi s priamym tlakom, norma EN521.

Objem

450 g plynu (bután 70 %/propán 30 %). Veľký objem pre dlhšiu výdrž.

Jednoduché použitie

Jednoduché naskrutkovanie a odskrutkovanie. Použiteľná až do -10 °C.

TECHNICKÝ POPIS

Bezpečnosť

Táto kartuša vyhovuje norme CE EN417.

Používajte iba so spotrebičmi značky Decathlon alebo inými značkami, ktoré spĺňajú normu EN521 kategórie pre zmesi butánu a propánu s priamym tlakom.Variče Forclaz MT100 a MT500 vyhovujú norme EN521 a sú kompatibilné so skrutkovacími kartušami Decathlon.Prečítajte si pokyny a bezpečnostné zásady uvedené na kartuši.

Založenie plynovej kartuše

Plynovú kartušu zakladajte vždy na vetranom mieste, najlepšie vonku, a nikdy nie pri otvorenom ohni, zdroji tepla, iskier, osôb a horľavých materiálov.

Skontrolujte, či je prívod plynu variča riadne zatvorený, a tiež prítomnosť a dobrý stav tesnenia.Položte kartušu na vodorovný stabilný podklad. Netraste ňou.

Založenie plynovej kartuše (pokračovanie)

Pridržte zariadenie a rukou naskrutkujte kartušu jej otáčaním v smere hodinových ručičiek až nadoraz. Dávajte pritom pozor, aby ste nepoškodili závit.

Pri demontáži kartuše dodržujte rovnaké pokyny.Používanie iných typov varičov môže byť nebezpečné.Je normálne, ak pri pripájaní kartuše k variču počuť tiché syčanie (unikajúci plyn) trvajúce kratšie ako 2 sekundy.

Teplota použitia a hmotnosť

Hmotnosť 681 g.

Výška 11 cm.

Priemer 14,5 cm.

Funkčná do -10 °C.Hmotnosť kartuše sa môže mierne líšiť z dôvodu výrobných tolerancií: +/- 12 gramov.

Bezpečnostné pokyny

Extrémne horľavý plyn.

Obsahuje plyn pod tlakom, ktorý môže vplyvom tepla explodovať.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom alebo inými zdrojmi zapálenia. Nefajčiť.

Zapálený unikajúci plyn: Nehaste, ak únik nie je možné bezpečne zastaviť.

V prípade úniku odstráňte všetky zdroje vznietenia.

Chráňte pred slnečným žiarením.

Skladujte na dobre skontrolovanom mieste.

Recyklácia

Zabezpečte, aby bola kartuša úplne prázdna tým, že spotrebujete všetok plyn.

Keď ste si istí, že je kartuša úplne prázdna, zistite si miestne pokyny ohľadne recyklácie.

Obvykle ju môžete odovzdať v recyklačných podnikoch, kde sa zberajú zmiešané kovy (kartuša je vyrobená na oceľovej báze) – miestny triedený odpad, recyklačné centrum alebo špeciálne zberné miesto podľa miestnych predpisov.

Zloženie

Zloženie

Formula: 70.0% Bután , 30.0% Propán

Tipy na skladovanie a údržbu

Tipy na skladovanie

Skladujte na čistom a suchom mieste.

Obmedzenia používania

Používajte iba s varičmi Decathlon - Forclaz.

TESTOVANIE A ZÁRUKA

Záruka

2 Roky/ov