Filtre 0
Filtre 0
DOMYOS Kód 8753805 4641781

Detská mini trampolína

49,00 €
Farba: MODRÁ / OKROVÁ
  • MODRÁ / OKROVÁ
Nedostupné online

Náš tím vytvoril trampolínu na podporu psychomotorického rozvoja detí a rozvoj ich samostatnosti.

VÝHODY

Skladnosť

Dá sa celá rozložiť.

Ochrana proti nárazom

Konštrukcia je pokrytá penou s hrúbkou 20 mm.

Inštrukcie


TECHNICKÝ POPIS

Etapy vývoja rovnováhy

Pred 4. rokom života sa dieťa učí viesť telo v danom smere a postupne posúvať chodidlá jedno vedľa druhého. V 4 rokoch dokáže dieťa klásť jedno chodidlo pred druhé a striedať ich na opore s minimálnou šírkou chodila a pol.

V 6 rokoch dokáže dieťa klásť jedno chodidlo pred druhé pätou/špičkou na opore s minimálnou šírkou jeho chodidla.

Psychomotorický vývoj

Psychomotorický vývoj dieťaťa sa opiera o genetické, motorické a psychické základy.

Produkt môže ovplyvniť psychomotorický vývoj dieťaťa v pohybovej oblasti.

Táto oblasť zahŕňa viacero javov: telesnú schému, dynamickú koordináciu, rovnováhu, optické a hmatové vnímanie, jemnú motoriku, časovú a priestorovú orientáciu.

Telesná schéma

Telesná schéma je vedomie dieťaťa o jeho tele, ktoré mu umožňuje osvojiť si a cibriť gestá, všeobecne ide o uvedomovanie si seba. Toto vedomie sa buduje najprv pomocou pocitov a konania, neskôr môže byť vyjadrené a vypovedané (kresba snehuliaka).

Čím viac dieťa koná, tým viac si cibrí telesnú schému a naopak.

Optická a hmatová koordinácia

Koordinácia zraku a hmatu spája činnosti, ktoré dieťaťu umožňujú mieriť celým telom alebo jeho časťou. U najmladších detí je to sledovanie trajektórie, následne mierenie najprv veľkými predmetmi na veľké ciele pomocou rúk a nôh, postupne so stále menšími predmetmi na menšie ciele, až po osvojenie si jemného používania prstov, ako je klepkanie, navliekanie korálok, písanie.

Časovo-priestorové vnímanie

Časovo-priestorové vnímanie zahŕňa orientáciu dieťaťa v čase (pred/po, rytmická aktivita, deň/noc, ročné obdobie atď.) a v priestore (pred/za, nad/pod, vpravo/vľavo atď.).

Informácie pre používateľa

Nepokladajte priamo na podlahu, použite ochrannú podložku pod trampolínu, aby ste ochránili podlahu pred zničením.

Zloženie

Zloženie

Rám: 100.0% Oceľ; Hlavná tkanina: 100.0% Polypropylén; Ochranná pokrývka: 50.0% Polyester, 50.0% Polyetylén; Pena: 100.0% Polyetylén

Tipy na skladovanie a údržbu

Obmedzenia používania

Max. hmot.: 25 kg.

TESTOVANIE A ZÁRUKA

Záruka

2 Roky/ov