DOMYOS Kód 8545074 2713993

Rovnovážna sada pre deti od 2 do 6 rokov

40,00 €
Nedostupné online

Dostupnosť v predajni

Náš tím vytvoril rovnovážnu sadu na zdokonaľovanie držania rovnováhy detí, na podporu ich psychomotorického vývoja a motoriky od 2 rokov veku.

VÝHODY

Kombinovateľnosť

4 kladiny, 4 podstavce a penové zvieratká pre množstvo kombinácií.

Rozvoj psychomotoriky

Sada zlepšuje držanie rovnováhy detí.

TECHNICKÝ POPIS

Testované deťmi, schválené odborníkmi

"Aby sme zaručili účinnosť sady, vykonali sme sériu testov s približne 18 deťmi.

9 z nich používalo rovnovážnu sadu 2-krát 20 minút týždenne počas 2 mesiacov, 9 detí sadu vôbec nepoužívalo. Výsledok je jednoznačný, meranie schopností detí udržať rovnováhu ukázalo, že deti, ktoré sadu používali, mali tieto schopnosti rozvinutejšie ako deti, ktoré ju nepoužívali.

Vytvorte si vlastnú dráhu

"S touto rovnovážnou sadou môže vaše dieťa popustiť uzdu svojej fantázii a vytvoriť si vlastné dráhy, tvoriť vlastné príbehy. V začiatkoch, kým získa viac istoty, si môže kladiny položiť priamo na zem. Neskôr ich môže vyvyšovať a zvyšovať tak nestabilitu. Pomocou zvieratiek si dieťa môže tvoriť vlastné príbehy, prekračovať zvieratká, alebo ich chytať." Produktová inžinierka výrobkov pre najmenších.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Dĺžka kladiny: 700 mm

Rozmery základne: 270 x 270 mm

Celkové rozmery po zložení do tvaru štvorca: 1200 x 1200 mm

Etapy nadobudnutia dynamickej rovnováhy

Pred 4. rokom života sa dieťa učí viesť telo v danom smere a postupne posúvať chodidlá jedno vedľa druhého. V 4 rokoch dokáže dieťa klásť jedno chodidlo pred druhé a striedať ich na opore s minimálnou šírkou chodila a pol. V 6 rokoch dokáže dieťa klásť jedno chodidlo pred druhé pätou/špičkou na opore s minimálnou šírkou jeho chodidla.

Psychomotorický vývoj

Psychomotorický vývoj dieťaťa sa opiera o genetické, motorické a psychické základy. Produkt môže ovplyvniť psychomotorický vývoj dieťaťa v pohybovej oblasti. Táto oblasť zahŕňa viacero javov: telesnú schému, dynamickú koordináciu, rovnováhu, optické a hmatové vnímanie, jemnú motoriku, časovú a priestorovú orientáciu.

Telesná schéma

Telesná schéma je vedomie dieťaťa o jeho tele, ktoré mu umožňuje osvojiť si a cibriť gestá, všeobecne ide o uvedomovanie si seba. Toto vedomie sa buduje najprv pomocou pocitov a konania, neskôr môže byť vyjadrené a vypovedané (kresba snehuliaka). Čím viac dieťa koná, tým viac si cibrí telesnú schému a naopak.

Optická a hmatová koordinácia

Optická a hmatová koordinácia zahŕňa činnosti, ktoré umožňujú dieťaťu cieliť jednou časťou alebo celým telom. U najmladších detí je to sledovanie trajektórie, následne mierenie najprv veľkými predmetmi na veľké ciele pomocou rúk a nôh, postupne so stále menšími predmetmi na menšie ciele, až po osvojenie si jemného používania prstov, napríklad pri brnkaní na klavíri, navliekaní korálok a písaní.

Časovo-priestorové vnímanie

Časovo-priestorové vnímanie zahŕňa orientáciu dieťaťa v čase (pred/po, rytmická aktivita, deň/noc, ročné obdobie atď.) a v priestore (pred/za, nad/pod, vpravo/vľavo atď.).

Odporúčania na používanie

Neskladujte priamo na podlahe, použite ochrannú podložku.

Zloženie

Zloženie

Tyč: 100.0% Polyetylén; Base: 90.0% Polypropylén, 10.0% Styrén Etylén Butadién Styrén; Pena: 100.0% Polyetylén

Tipy na skladovanie a údržbu

Obmedzenia používania

Max. hmotnosť 50 kg.

TESTOVANIE A ZÁRUKA

Otestujte produkt

Často sa nás pýtate na bezpečnosť produktov určených pre našich najmenších športovcov, predovšetkým na obsah toxických látok. Naše produkty zodpovedajú právnym požiadavkám, predpisom a normám, ktoré sa vzťahujú na výrobu detských hračiek. Pravidelne produkty testujeme v externom akreditovanom laboratóriu, aby sme mali istotu, že nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie našich najmenších (formamid, bisfenol A, ftaláty...).

Záruka

2 Roky/ov

Schválené

Schválené SportsLab!

Videá