DOMYOS Kód 8487629 2394280

PENOVÁ DLAŽDICA 100

1,90 €
Farba: TYRKYSOVÁ
  • TYRKYSOVÁ
Nedostupné online

Dostupnosť v predajni

Penové dlaždice v predaji po kuse, z ktorých poskladáte pre vaše dieťa podložku na hranie.

VÝHODY

Skladnosť

Vďaka malým rozmerom sa jednoducho skladuje: 33 × 33 cm.

Rozvoj psychomotoriky

Poskladajte dlaždice a vytvorte vášmu dieťaťu pohodlné miesto na hranie.

Tlmenie

Materiál tlmí nárazy. Hustota: 45 kg/m³, Hrúbka: 10 mm.

TECHNICKÝ POPIS

Etapy nadobudnutia dynamickej rovnováhy

Pred 4. rokom života sa dieťa učí viesť telo v danom smere a postupne posúvať chodidlá jedno vedľa druhého. V 4 rokoch dokáže dieťa klásť jedno chodidlo pred druhé a striedať ich na opore s minimálnou šírkou chodila a pol. V 6 rokoch dokáže dieťa klásť jedno chodidlo pred druhé pätou/špičkou na opore s minimálnou šírkou jeho chodidla.

Psychomotorický vývoj

Psychomotorický vývoj dieťaťa sa opiera o genetické, motorické a psychické základy. Produkt môže ovplyvniť psychomotorický vývoj dieťaťa v pohybovej oblasti. Táto oblasť zahŕňa viacero javov: telesnú schému, dynamickú koordináciu, rovnováhu, optické a hmatové vnímanie, jemnú motoriku, časovú a priestorovú orientáciu.

Telesná schéma

Telesná schéma je vedomie dieťaťa o jeho tele, ktoré mu umožňuje osvojiť si a cibriť gestá, všeobecne ide o uvedomovanie si seba. Toto vedomie sa buduje najprv pomocou pocitov a konania, neskôr môže byť vyjadrené a vypovedané (kresba snehuliaka). Čím viac dieťa koná, tým viac si cibrí telesnú schému a naopak.

Optická a hmatová koordinácia

Optická a hmatová koordinácia zahŕňa činnosti, ktoré umožňujú dieťaťu cieliť jednou časťou alebo celým telom. U najmladších detí je to sledovanie trajektórie, následne mierenie najprv veľkými predmetmi na veľké ciele pomocou rúk a nôh, postupne so stále menšími predmetmi na menšie ciele, až po osvojenie si jemného používania prstov, napríklad pri brnkaní na klavíri, navliekaní korálok a písaní.

Časovo-priestorové vnímanie

Časovo-priestorové vnímanie zahŕňa orientáciu dieťaťa v čase (pred/po, rytmická aktivita, deň/noc, ročné obdobie atď.) a v priestore (pred/za, nad/pod, vpravo/vľavo atď.).

Zloženie

Zloženie

Pena: 100.0% Polyetylén

TESTOVANIE A ZÁRUKA

Otestujte produkt

Často sa nás pýtate na bezpečnosť produktov určených pre našich najmenších športovcov, predovšetkým na obsah toxických látok. Naše produkty zodpovedajú právnym požiadavkám, predpisom a normám, ktoré sa vzťahujú na výrobu detských hračiek. Pravidelne produkty testujeme v externom akreditovanom laboratóriu, aby sme mali istotu, že nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie našich najmenších (bisfenol A, S, ftaláty...).

Záruka

2 Roky/ov