Filtre 0
Filtre 0

Je to ako nakupovanie naopak

hlavny obrazok bazar
Máte starý Decathlon produkt, na ktorý padá prach?

Vymeňte ho cez službu bazár za darčekovú kartu a ušetrite peniaze pri ďalšom športovom nákupe.

Navyše tak prispejete k šetreniu planéty, pretože sa vyrobí o jeden produkt menej. Je to malý, ale významný krok k tomu, aby sme všetci žili viac udržateľným spôsobom.

Jednoduché štyri kroky

Návšteva predajne

Prineste svoj čistý produkt, kúpený v Decathlone s dokladom o kúpe

Určenie hodnoty

Náš tím odborníkov určí hodnotu produktu

Peňažná hodnota

Peňažnú hodnotu obdržíte formou darčekovej karty

Späť do predaja

Nájdeme nový domov vášmu starému produktu

Zistite orientačnú hodnotu vášho športového produktu

Pokiaľ vás zaujíma orientačná suma, ktorú dostanete vyplatenú na darčekovú kartu, odporúčame využiť kalkulačku.

Reálna alebo finálna suma je určená až priamo v predajni u servisného technika. Kalkulácia počíta s čistým a funkčným produktom. Servisný technik zohľadní dodatočné opravy a čistenie, čím sa môže znížiť čiastka za odkúpenie.

Typ produktu :

Pôvodná cena :

Vek bicykla :

Stav bicykla :

Orientačná hodnota je {{calculatorValueFinal.toFixed(0)}} €

Pôvodná cena :

Vek bicykla :

Stav bicykla :

Orientačná hodnota je {{calculatorValueFinalKidsBike.toFixed(0)}} €

Stav detského bicykla, odrážadla

  • Veľmi dobrý takmer nový produkt, všetky diely sú originálne, drobná kozmetická vada, opotrebenie alebo poškodenie
  • Dobrý všetky diely sú originálne, väčšia kozmetická vada, bežné opotrebenie
  • Veľmi opotrebovaný opotrebovaný produkt s potrebou opravy/výmeny, veľké kozmetické vady

Stav bicykla

  • Veľmi dobrý takmer nový produkt, všetky diely sú originálne, drobná kozmetická vada, opotrebenie alebo poškodenie
  • Dobrý všetky diely sú originálne, väčšia kozmetická vada, bežné opotrebenie
  • Veľmi opotrebovaný opotrebovaný produkt s potrebou opravy/výmeny, veľké kozmetické vady
Aké su podmienky využívania tejto služby?

Produkt bol zakúpený v Decathlone

Doklad o zakúpení produktu (pokladničný doklad, faktúra, dostupné údaje v zákazníckom účte). Bez dokladu o zakúpení bohužiaľ nie je možné službu bazár využiť.

Službu bazár nemožno využiť na elektrobicykle

Službu Bazár je možné využiť
na všetkých naších predajniach

V Decathlone sme sa rozhodli, že dáme druhý život, tzv.2nd Life produktom, ktoré už nemožno predať bežným spôsobom. V tejto kategórii tak za zníženú cenu nájdete:

  • - úplne nové produkty, ktoré majú iba poškodený obal, a produkty s menším či väčším poškodením,
  • - produkty použité na testovanie,
  • - produkty pochádzajúce zo služby Bazár, ktorý vykupuje vaše už nepoužívané športové vybavenie.

Môžete si byť istí, že všetky produkty sú plne funkčné. Kým ich dáme do predaja, prejdú starostlivou kontrolou u nášho technického tímu.

Bazár ponuku produktov nájdete v každej predajni v sekcii 2nd Life.

Časté otázky

{{ item.odpoved }} {{item.odkaz}}

PODMIENKY VÝKUPU V RÁMCI PROJEKTU

„BAZÁR“

Spoločnosť Decathlon SK s. r. o. so sídlom Pri letisku 2, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 47 658 827, DIČ: 2024047542, IČ DPH: SK2024047542, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 96722/B (ďalej len „Decathlon“) ako prevádzkovateľ siete predajní DECATHLON v Slovenskej republike týmto zverejňuje podmienky výkupu športového vybavenia v rámci projektu „BAZÁR“ (ďalej tiež „Podmienky “), ktoré platia pre výkup športového vybavenia, ktoré bude na predaj na e-shope na internetových stránkach www.decathlon.sk (ďalej iba „Stránky“).

I. Výkup tovaru

Decathlon vykupuje výhradne produkty, ktoré boli zakúpené v rámci siete predajní Decathlon alebo na Stránkach (ďalej iba “Tovar”). Decathlon si vyhradzuje právo odmietnuť výkup iných produktov ako tých, ktoré zodpovedajú popisu podľa predchádzajúcej vety. Tovar určený na výkup musí byť v plne funkčnom stave, nesmie vykazovať zjavné vady, ktoré by mohli brániť jeho okamžitému použitiu. Ďalej musí byť Tovar čistý a zodpovedať hygienickým štandardom.

V prípade záujmu o výkup musí vlastník Tovar fyzicky dopraviť do niektorej z predajní Decathlon v rámci Slovenskej republiky. Decathlon zistí odkupnú hodnotu (ďalej iba “Cena”) Tovaru prostredníctvom prehliadky na mieste. Cena je stanovená na základe transparentných kritériípodľa veku a stavu produktu. Tieto kritéria sú k dispozícii k nahliadnutiu v prevádzkach Decathlon. Decathlon je ako jediný oprávnený stanoviť konečnú cenu Tovaru. V prípade, že Decathlon pristúpi na výkup Tovaru, ktoré vykazuje zjavné vady brániace okamžitému použitiu, je oprávnený znížiť Cenu o náklady, ktoré bude nutné vynaložiť na opravu na uvedenie do stavu spôsobilého na okamžité použitie a odchýliť sa tak od vyššie uvedených kritérií.

II. Dohoda

V prípade, že vlastník Tovaru s navrhovanou Cenou súhlasí, poskytne Decathlonu potrebné informácie a súčinnosť tak, aby mohla byť medzi vlastníkom Tovaru a spoločnosťou Decathlon uzatvorená dohoda, na základe ktorej vlastnícke právo k Tovaru z vlastníka Tovaru prechádza na Decathlon (ďalej iba “ Dohoda “). Vlastník Tovaru tak poskytne spoločnosti Decathlon svoje celé meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska a číslo občianskeho preukazu, pasu alebo iného identifikačného dokladu. Decathlon nie je oprávnený vytvárať fotokópie identifikačného dokladu a akokoľvek ho uchovávať, je však oprávnený tieto informácie od vlastníka Tovaru požadovať za účelom dostatočnej identifikácie v Dohode. Okrem týchto údajov bude v zmluve uvedený faktický stav Tovaru, budú zaznamenané jeho prípadne vady a bude tu tiež uvedená konečná cena. Vlastník tovaru svojim podpisom potvrdí súhlas s cenou a uvedenými informáciami. Svojim podpisom vlastník tovaru poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov podľa

Zásad spracúvania osobných údajov dostupných na Stránkach : https://www.decathlon.sk/content/103-spracovanie-osobnych-udajov-decathlon

III. Úhrada

V momente, keď je medzi vlastníkom Tovaru a Decathlonom platne uzatvorená Dohoda, vznikajú stranám vzájomné práva a povinnosti.

K vyplateniu ceny dochádza až po platnom uzatvorení Dohody. Vlastník Tovaru je povinný odovzdať Tovar v stave danom týmito Podmienkami a Decathlon sa zaväzuje vyplatiť vlastníkovi tovaru Cenu. Momentom vyplatenia Ceny a faktickým odovzdaním Tovaru dochádza k prechodu vlastníckeho práva na Tovar.

Cena je Decathlonom vyplatená na darčekovú kartu Decathlon a to v dohodnutej uvedenej výške. Platnosť darčekovej karty je 2 roky a môže byť uplatnená v ktorejkoľvek predajni Decathlon. Darčekovú kartu nie je možné vrátiť alebo iným spôsobom vymeniť za peniaze. Prípadne vrátenie tovaru zakúpeného darčekovou kartou sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami Decathlonu dostupnými na:https://www.decathlon.sk/content/101-vseobecne-obchodne-podmienky-decathlon

Decathlon je oprávnený tieto Podmienky kedykoľvek v budúcnosti zmeniť

Tieto Podmienky sú účinné od 1. 5. 2023

Zobraziť viac