kariera-1.jpg

Kto sme?

Decathlon, sieť inovatívnych obchodných značiek a predajní, ktoré poskytujú potešenie všetkým . V Decathlone pracuje viac ako 70 000 zamestnancov, ktorí sa každý deň usilujú naplniť spoločný cieľ: „Sprístupniť potešenie a výhody, ktoré prináša šport, čo najväčšiemu počtu ľudí“.
Vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme, podporujeme bohatú a jedinečnú podnikovú kultúru, ktorá stojí na našich dve hodnotách: chuti do života a zodpovednosti. V Decathlone kladieme veľký dôraz na inovácie, ktoré sú jadrom nášho podnikania od výskumu, koncepcie, dizajnu, výroby a logistiky až po predaj.
Tímy našich dvadsiatich značiek venujú celé svoje úsilie na vývoj pekných a jednoduchých technických výrobkov vždy za najnižšie možné ceny. Tieto výrobky sú určené všetkým milovníkom športu, od začiatočníkov po profesionálnych športovcov, a sú k dispozícii výhradne v predajniach Decathlon.

Koho hľadáme?

Projekt DECATHLON Slovensko funguje a rastie vďaka tímu mladých ľudí, ktorí sa neboja zodpovedne rozhodovať sa, načúvať a učiť sa. O osvedčené postupy sa delíme s kolegami aj so zákazníkmi. Hľadáme do tímu energických a zodpovedných športovcov, ktorí budú s nadšením plniť svoje úlohy a zodpovedať za svoje rozhodnutia.

Tvoja hlavná úloha je jednoduchá - spokojný alebo spokojný zákazník. Naše expertné riadenie všetkých procesov vývoja a predaja produktov ti umožní objavovať pestrú škálu odborných znalostí ako napr. výskum a vývoj, koncepcia, dizajn, informatika, výroba, logistika a predaj.

Aké vlastnosti očakávame od našich budúcich zamestnancov?

V Decathlone prijímame predovšetkým osobnosti, ktoré chcú rozvíjať svoje zručnosti, získavať vedomosti a obohatiť sa v rámci našej podnikovej kultúry.

Kladieme osobitný dôraz na to, aby naši zamestnanci mali pozitívne ambície a v priebehu svojho pracovného života sa aktívne zapájali. Sú to ľudia, ktorí sa radi učia, napredujú, vynakladajú úsilie a vedia prevziať zodpovednosť. Sme hlboko presvedčení o tom, že vaše odhodlanie a vášeň pre šport sú rozhodujúcimi faktormi pre váš úspech.

Naši manažéri si vážia rozmanitosť svojich tímov a prijímajú do zamestnania uchádzačov s rozličnými profilmi, s rôznym vzdelaním a skúsenosťami. Stať sa súčasťou tímu v Decathlone znamená pracovať v spoločnosti so 70 000 zamestnancami vo viac než 30 krajinách sveta.

Naše hodnoty

Všade, kde pôsobíme, kladieme dôraz na silnú a jedinečnú firemnú kultúru, ktorá je postavená na dvoch hodnotách: chuť do života, a zodpovednosť .

Chuť do života

Chuť do života znamená energiu, aktivitu, veselosť a životnú silu. Naši kolegovia pracujú s chuťou, sú pozitívne naladení a plní energie. Sú zanietení, podieľajú sa na inovatívnej a tvorivej činnosti a neustále hľadajú možnosti napredovania.

Zodpovednosť

Zodpovednosť spočíva v prijímaní rozhodnutí a v ich následnej realizácii. Naši zamestnanci majú zodpovednosť voči svojmu tímu aj voči zákazníkom.
Byť zodpovedný zároveň znamená predvídať úlohy a výzvy a prostredníctvom toho podporovať trvalo udržateľný rozvoj. Zároveň sme zodpovední za našich zákazníkov a kolegov na celom svete.

Čo ponúkame

V DECATHLONE má každý zamestnanec k dispozícii svoj integračný plán. Jeho kľúčovým bodom je školenie a vedenie profesne skúsenejším lídrom. Počas celej kariéry má zamestnanec možnosť rozvíjať svoje znalosti a zručnosti, ktoré zodpovedajú jeho prianiam.
Nech je tvoja funkcia akákoľvek, vždy sa budeš aktívne podieľať na rozvoji spoločnosti pomocou nových projektov, nových výrobkov a nových služieb.

Ako sa uchádzať o Prácu v DECATHLONe?

1. Pošli nám svoj životopis a uveď o ktorú predajňu máš záujem (Bory Bratislava, Pharos park Bratislava, Eurovea Bratislava, Košice, Banská Bystrica)
2. NEZABUDNI UVIESŤ ŠPORT, PRÍP. ŠPORTY, KTORÝM SA AKTÍVNE VENUJEŠ
4. V prípade, ak sa bude Tvoj profil zhodovať s našimi požiadavkami Ťa budeme kontaktovať.

Kontakt

E-mail: mojakariera@decathlon.com

Aktuálne pracovné pozície nájdeš na www.profesia.sk. Určite nám však pošli životopis aj pokiaľ si na profesii práve nenašiel pozíciu pre teba. Tvoj životopis sa určite nestratí.

Ak si aj vy želáte spojiť vašu vášeň pre šport s bohatou a plnohodnotnou profesijnou cestou, pridajte sa k nám!