Pre vyhľadávanie prosím vyplňte toto pole.
Pre vyhľadávanie prosím vyplňte toto pole.

VERNOSTNÝ PROGRAM DECATHLON

 

Úvod:

Vernostný program DECATHLON (ďalej tiež ako „vernostný program“) prevádzkuje spoločnosť Decathlon SK s. r. o. so sídlom Pri letisku 2, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 47 658 827, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 96722/B (ďalej tiež ako „DECATHLON“).

I. Všeobecné informácie o Vernostnom programe

Spôsoby využitia vernostného programu

Vernostný program je možné využiť prostredníctvom:

 

  • zákazníckej karty v reťazci obchodov značky DECATHLON v Európe (zákaznícku kartu je možné si vyžiadať v niektorých predajniach DECATHLON v Slovenskej republike)
  • e-mailovej adresy použitej pri registrácii zákazníckého účtu v internetovom obchode na webovej stránke www.decathlon.sk alebo použitej priamo v predajni

II. Výhody Vernostného programu

 

  • Informovanie o stiahnutí alebo znovuzavedení výrobku na trh Ak sa DECATHLON rozhodne z kvalitatívnych alebo bezpečnostných dôvodov pre stiahnutie alebo znovuuvedenie výrobku na trh, vyhradzuje si DECATHLON možnosť informovať každého člena vernostného programu e-mailom.
  • Nakupovanie bez pokladničných dokladov Ak sa zákazník pri nákupe preukáže na pokladni vernostným programom DECATHLON (zákazníckou kartou alebo e-mailovou adresou, na ktorú je registrovaný zákaznícky účet v internetovom obchode), tento nákup bude do vernostného programu automaticky zaznamenaný. Pri výmene/vrátení tovaru tak postačí prísť len so zákazníckou kartou alebo e-mailovou adresou.
  • Lehota na vrátenie alebo výmenu tovaruČlen vernostného programu môže svoj zakúpený tovar vrátiť/vymeniť bez pokladničného bloku, a to v maximálnej lehote 365 dní od dátumu nákupu.
  • Informovanie o novinkách DECATHLON môže informovať člena vernostného programu o všetkých novinkách, nových kolekciách a tiež zasielať členovi vernostného programu pozvánky na športové podujatia na miestnej alebo národnej úrovni v jeho obľúbenom športe.

III. Záverečné informácie

Zmena údajov člena vernostného programu

Všetky zmeny e-mailovej adresy alebo mena a priezviska člena vernostného programu musia byť oznámené:

 

  • na Informáciách najbližšej predajne DECATHLON alebo
  • cez zákaznícky účet v internetovom obchode alebo
  • e-mailom na adresu: mydecathlon.sk@decathlon.com

 

Ukončenie vernostného programu

Doba platnosti vernostného programu sa rovná dobe aktívneho využívania zákazníckeho účtu v internetovom obchode alebo iného spôsobu využívania vernostného programu (napr. zákaznickej karty). V prípade nevyužitia zákazníckeho účtu v internetovom obchode alebo iného spôsobu využívania vernostného programu po dobu dlhšiu ako tri roky, bude účet v internetovom obchode a s tým aj vernostný program ukončený.

Zmena vernostného programu

Všeobecné podmienky vernostného programu môžu byť kedykoľvek upravené, o čom budú členovia vernostného programu spoločnosťou DECATHLON informovaní.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť DECATHLON ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje členov vernostného klubu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o ochrane osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov dostupných na webovej stránke: www.decathlon.sk.