Hide Filters
Filtre 0
Zoradiť podľa:
Plynová skrutkovacia kartuša Jetboil na varič 100 gramov
  • Plynová skrutkovacia kartuša Jetboil na varič 100 gramov
Plynová skrutkovacia kartuša Jetboil na varič 100 gramov

JETBOIL

8623153

Plynová skrutkovacia kartuša Jetboil na varič 100 gramov

6,00 €
jednotková cena 60,00 €/Kg
  • Plynová skrutkovacia kartuša Jetboil na varič 100 gramov
Plynová skrutkovacia kartuša Jetboil na varič 100 gramov
Veľkosť :
Nedostupné online

Táto malá plynová kartuša s hmotnosťou 100 g je kompatibilná so všetkými varičmi Jetboil.

VÝHODY

Kompatibilita

Kompatibilita

Spĺňa normu EN 417. Používajte iba s varičmi Jetboil.
Jednoduché použitie

Jednoduché použitie

Jednoduché naskrutkovanie a odskrutkovanie.
Použiteľná až do -10 °C.
Objem

Objem

100 g.
Zloženie: 73 % izobután, 25 % propán, 2 % bután.

Technický popis

Recyklácia

Zabezpečte, aby bola kartuša úplne prázdna tým, že spotrebujete všetok plyn.
Keď ste si istí, že je kartuša úplne prázdna, zistite si miestne pokyny ohľadne recyklácie.
Obvykle ju môžete odovzdať v recyklačných podnikoch, kde sa zberajú zmiešané kovy (kartuša je vyrobená na oceľovej báze) – miestny triedený odpad, recyklačné centrum alebo špeciálne zberné miesto podľa miestnych predpisov.

Bezpečnostné pokyny

Extrémne horľavý plyn.
Obsahuje plyn pod tlakom, ktorý môže vplyvom tepla explodovať.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom alebo inými zdrojmi zapálenia. Nefajčiť.
Zapálený unikajúci plyn: Nehaste, ak únik nie je možné bezpečne zastaviť.
V prípade úniku odstráňte všetky zdroje vznietenia.
Chráňte pred slnečným žiarením.
Skladujte na dobre skontrolovanom mieste.

Založenie plynovej kartuše

Plynovú kartušu zakladajte vždy na vetranom mieste, najlepšie vonku, a nikdy nie pri otvorenom ohni, zdroji tepla, iskier, osôb a horľavých materiálov.
Skontrolujte, či je prívod plynu variča riadne zatvorený, a tiež prítomnosť a dobrý stav tesnenia.

Položte kartušu na vodorovný stabilný podklad. Netraste ňou.

Založenie plynovej kartuše (pokračovanie)

Pridržte zariadenie a rukou naskrutkujte kartušu jej otáčaním v smere hodinových ručičiek až nadoraz. Dávajte pritom pozor, aby ste nepoškodili závit.
Pri demontáži kartuše dodržujte rovnaké pokyny.

Používanie iných typov varičov než JETBOIL môže byť nebezpečné.
Je normálne, ak pri pripájaní kartuše k variču počuť tiché syčanie (unikajúci plyn) trvajúce kratšie ako 2 sekundy.