Hide Filters
Filtre 0
Zoradiť podľa:
Plynová skrutkovacia kartuša na varič V1 230 gramov
  • Plynová skrutkovacia kartuša na varič V2 – 230 gramov
  • Plynová skrutkovacia kartuša na varič V2 – 230 gramov
  • Plynová skrutkovacia kartuša na varič V1 230 gramov
Plynová skrutkovacia kartuša na varič V2 – 230 gramov

FORCLAZ

8563565

Plynová skrutkovacia kartuša na varič V1 230 gramov

5,00 €
jednotková cena 21,74 €/Kg
  • Plynová skrutkovacia kartuša na varič V2 – 230 gramov
  • Plynová skrutkovacia kartuša na varič V2 – 230 gramov
  • Plynová skrutkovacia kartuša na varič V1 230 gramov
Plynová skrutkovacia kartuša na varič V2 – 230 gramov
Farba :
Veľkosť :
Nedostupné online

Náš tím vytvoril túto plynovú kartušu na napájanie skrutkovacích varičov Forclaz počas horskej turistiky.

VÝHODY

Kompatibilita

Kompatibilita

Používajte iba s bután/propánovými varičmi Decathlon s priamym tlakom.
Jednoduché použitie

Jednoduché použitie

Jednoduché naskrutkovanie a odskrutkovanie.
Použiteľná až do -10 °C.
Objem

Objem

230 g plynu (bután 70 %/propán 30 %).
Stredný objem, jednoduchý prenos.

Technický popis

Bezpečnosť

Táto kartuša vyhovuje norme CE EN417.
Táto kartuša sa smie používať iba so zariadeniami Decathlon - Forclaz, kategórie s priamym tlakom propán/bután.

Variče Forclaz MT100 a MT500 vyhovujú norme EN521 a sú kompatibilné so skrutkovacími kartušami Decathlon.

Prečítajte si pokyny a bezpečnostné zásady uvedené na kartuši.

Založenie plynovej kartuše

Plynovú kartušu zakladajte vždy na vetranom mieste, najlepšie vonku, a nikdy nie pri otvorenom ohni, zdroji tepla, iskier, osôb a horľavých materiálov.
Skontrolujte, či je prívod plynu variča riadne zatvorený, a tiež prítomnosť a dobrý stav tesnenia.

Položte kartušu na vodorovný stabilný podklad. Netraste ňou.

Založenie plynovej kartuše (pokračovanie)

Pridržte zariadenie a rukou naskrutkujte kartušu jej otáčaním v smere hodinových ručičiek až nadoraz. Dávajte pritom pozor, aby ste nepoškodili závit.
Pri demontáži kartuše dodržujte rovnaké pokyny.

Používanie iných typov varičov môže byť nebezpečné.

Je normálne, ak pri pripájaní kartuše k variču počuť tiché syčanie (unikajúci plyn) trvajúce kratšie ako 2 sekundy.

Teplota použitia a hmotnosť

Hmotnosť 394 g. Výška 9 cm. Priemer 11 cm. Funkčná do -10 °C. Hmotnosť kartuše sa môže mierne líšiť z dôvodu výrobných tolerancií: +/- 12 gramov.

Bezpečnostné pokyny

Extrémne horľavý plyn.
Obsahuje plyn pod tlakom, ktorý môže vplyvom tepla explodovať.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom alebo inými zdrojmi zapálenia. Nefajčiť.
Zapálený unikajúci plyn: Nehaste, ak únik nie je možné bezpečne zastaviť.
V prípade úniku odstráňte všetky zdroje vznietenia.
Chráňte pred slnečným žiarením.
Skladujte na dobre skontrolovanom mieste.

Recyklácia

Zabezpečte, aby bola kartuša úplne prázdna tým, že spotrebujete všetok plyn.
Keď ste si istí, že je kartuša úplne prázdna, zistite si miestne pokyny ohľadne recyklácie.
Môžete ich obvykle odovzdať v recyklačných podnikoch, kde sa zberajú zmiešané kovy (kartuša je vyrobená na oceľovej báze) – miestny triedený odpad, recyklačné centrum alebo špeciálne zberné miesto podľa miestnych predpisov.

Videá