Hide Filters
Filtre 0
Zoradiť podľa:
Stabilný plynový varič s piezo zapaľovaním MT500
  • Stabilný plynový varič s piezo zapaľovaním MT500
  • Stabilný plynový varič s piezo zapaľovaním MT500
  • Stabilný plynový varič s piezo zapaľovaním MT500
  • Stabilný plynový varič s piezo zapaľovaním MT500
  • Stabilný plynový varič s piezo zapaľovaním MT500
Stabilný plynový varič s piezo zapaľovaním MT500

FORCLAZ

8559535

Stabilný plynový varič s piezo zapaľovaním MT500

55,00 €
  • Stabilný plynový varič s piezo zapaľovaním MT500
  • Stabilný plynový varič s piezo zapaľovaním MT500
  • Stabilný plynový varič s piezo zapaľovaním MT500
  • Stabilný plynový varič s piezo zapaľovaním MT500
  • Stabilný plynový varič s piezo zapaľovaním MT500
Stabilný plynový varič s piezo zapaľovaním MT500
Veľkosť :
Nedostupné online

Tento ľahký a stabilný varič vám umožní pripraviť si jedlo rýchlo a bezpečne.

VÝHODY

Razancia

Razancia

2 500 wattov.
Doba dosiahnutia varu 1 l vody: 3 min. 23 s.
Výdrž

Výdrž

182 g/h, čo je 1 h 09 min. so skrutkovacou kartušou 230 g.
Kompatibilita

Kompatibilita

Skrutkovacie kartuše so zmesou butánu a propánu v súlade s EN417.
Jednoduché použitie

Jednoduché použitie

Hmotnosť 170 g
Piezo zapaľovanie.
Skladný. Obal na prenášanie súčasťou balenia.
Stabilita

Stabilita

Vysunutá kartuša posúva ťažisko variča. Vyššia bezpečnosť.
Vetruvzdornosť

Vetruvzdornosť

Chránič proti vetru na horáku.

Technický popis

Bezpečnosť

Tento varič je v súlade s normou EN521.
Používajte len s kartušami so zmesou butánu a propánu v súlade s EN417.

Kartuše Decathlon Forclaz (100 g, 230 g, 450 g) zodpovedajú norme EN417 a sú kompatibilné s varičmi MT100, MT500 a MT500 Déporté (prenosný) značky Decathlon - Forclaz.

Prečítajte si pokyny na používanie a bezpečnostné zásady priložené k variču.

Umiestnenie variča a založenie plynovej kartuše

Plynovú kartušu zakladajte vždy na vetranom mieste, najlepšie vonku, a nikdy nie pri otvorenom ohni, zdroji tepla, iskier, osôb a horľavých materiálov.
Skontrolujte, či je prívod plynu variča riadne zatvorený, a tiež prítomnosť a dobrý stav tesnenia.

Položte kartušu na vodorovný stabilný podklad. Netraste ňou.

Umiestnenie variča a založenie plynovej kartuše (pokračovanie)

Pridržte zariadenie a rukou naskrutkujte kartušu jej otáčaním v smere hodinových ručičiek až nadoraz. Dávajte pritom pozor, aby ste nepoškodili závit.
Pri demontáži kartuše dodržujte rovnaké pokyny.

Môže byť nebezpečné používať iné typy kartuší ako značky Decathlon - Forclaz.

Je normálne, ak pri pripájaní kartuše k variču počuť tiché zasyčanie (unikajúci plyn) trvajúce kratšie ako 2 sekundy.

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť variča: 170 g.
Hmotnosť obalu: 15 g
Rozmery: Ø 18 × 11 cm.
Zložený výrobok: 11 × 11 cm.

Hmotnosti, objemy a rozmery sa môžu mierne líšiť v dôsledku výrobných odchýlok.

Jednoduché používanie

Držiak hrnca na trojnožke, dokonale vhodný pre hrnce z nehrdzavejúcej ocele Forclaz Trek 500 (Ø 13,5 cm).
Pružná kovová rúrka dlhá 31 cm umožňuje jednoduché pripojenie kartuše a jednoduché zapálenie.
Rozloženie:
Položte varič na rovný a čistý podklad. Zaskrutkujte koncovku kábla na kartušu a umiestnite ju mimo variča. Otvorte regulačný ventil prietoku, zapnite piezo zapaľovanie (v prípade potreby niekoľkokrát). Varič sa zapáli.

Čas ohrevu

Naše interné testy nám poskytujú hodnoty, ktoré viac odrážajú skutočné podmienky použitia. Varič sme testovali pomocou riadu Trek 500 Inox, naplneného litrom vody.
Výsledok: čas, za ktorý zovrie 1 liter vody: 3 min 23 s. Skutočný výkon: 2 500 wattov. Skutočná spotreba: 181 g/h.

Výsledky a vlastnosti rôznych varičov sa musia analyzovať porovnateľným spôsobom (rovnaké podmienky a parametre).

Čas ohrevu (pokračovanie)

Čas ohrevu variča podlieha povinnému normatívnemu postupu na certifikáciu EÚ, ktorý však nevyhnutne neodráža skutočné podmienky používania.
Parametre normy EN521 (tepelný tok):
Propán pri tlaku 3 bar, bez zásobníka.
Výsledky: 4,1 kW/292,5 g/h.

Výkon a spotreba

Mnoho parametrov ovplyvňuje vlastnosti a výkon variča: atmosférický tlak, vietor a vlhkosť. Môžu teda ovplyvniť teplotu varu, čas ohrevu, ako aj počet litrov ohriatych kartušou.
Silne odporúčame používať zástenu proti vetru, aby sa optimalizovala spotreba plynu.
Výkon variča teda stúpa podľa pomeru spotrebovaný plyn/rýchlosť ohrevu.

Prístup k životnému prostrediu

Naše tímy sa zaujímajú o životné prostredie, a preto má tento výrobok ekologický dizajn, ktorý spočíva v odstránení povrchových úprav, ktoré by mali iba estetickú funkciu. Odstránili sme preto farbenie a eloxovanie všetkých častí (nohy a držiak hrnca, komín, regulátor prietoku plynu...) variča, pričom sme zaručili jeho výkon, technické vlastnosti a odolnosť.
Tieto opatrenia prispievajú k znižovaniu vplyvu výrobku na životné prostredie.