Hide Filters
Filtre 0
Zoradiť podľa:
Filtre 0
  • PENOVÁ DLAŽDICA 100
  • PENOVÁ DLAŽDICA 100
  • PENOVÁ DLAŽDICA 100
  • PENOVÁ DLAŽDICA 100
  • PENOVÁ DLAŽDICA 100
PENOVÁ DLAŽDICA 100
DOMYOS
8487629

PENOVÁ DLAŽDICA 100

1,90 €
  • PENOVÁ DLAŽDICA 100
  • PENOVÁ DLAŽDICA 100
  • PENOVÁ DLAŽDICA 100
  • PENOVÁ DLAŽDICA 100
  • PENOVÁ DLAŽDICA 100
PENOVÁ DLAŽDICA 100
Veľkosť :
Nedostupné online

Penové dlaždice v predaji po kuse, z ktorých poskladáte pre vaše dieťa podložku na hranie.

VÝHODY

Rozvoj psychomotoriky

Rozvoj psychomotoriky

Poskladajte dlaždice a vytvorte vášmu dieťaťu pohodlné miesto na hranie.
Tlmenie

Tlmenie

Materiál tlmí nárazy. Hustota: 45 kg/m³, Hrúbka: 10 mm.
Skladnosť

Skladnosť

Vďaka malým rozmerom sa jednoducho skladuje: 33 × 33 cm.

Technický popis

Etapy nadobudnutia dynamickej rovnováhy

Pred 4. rokom života sa dieťa učí viesť telo v danom smere a postupne posúvať chodidlá jedno vedľa druhého. V 4 rokoch dokáže dieťa klásť jedno chodidlo pred druhé a striedať ich na opore s minimálnou šírkou chodila a pol. V 6 rokoch dokáže dieťa klásť jedno chodidlo pred druhé pätou/špičkou na opore s minimálnou šírkou jeho chodidla.

Psychomotorický vývoj

Psychomotorický vývoj dieťaťa sa opiera o genetické, motorické a psychické základy. Produkt môže ovplyvniť psychomotorický vývoj dieťaťa v pohybovej oblasti. Táto oblasť zahŕňa viacero javov: telesnú schému, dynamickú koordináciu, rovnováhu, optické a hmatové vnímanie, jemnú motoriku, časovú a priestorovú orientáciu.

Telesná schéma

Telesná schéma je vedomie dieťaťa o jeho tele, ktoré mu umožňuje osvojiť si a cibriť gestá, všeobecne ide o uvedomovanie si seba. Toto vedomie sa buduje najprv pomocou pocitov a konania, neskôr môže byť vyjadrené a vypovedané (kresba snehuliaka). Čím viac dieťa koná, tým viac si cibrí telesnú schému a naopak.

Optická a hmatová koordinácia

Optická a hmatová koordinácia zahŕňa činnosti, ktoré umožňujú dieťaťu cieliť jednou časťou alebo celým telom. U najmladších detí je to sledovanie trajektórie, následne mierenie najprv veľkými predmetmi na veľké ciele pomocou rúk a nôh, postupne so stále menšími predmetmi na menšie ciele, až po osvojenie si jemného používania prstov, napríklad pri brnkaní na klavíri, navliekaní korálok a písaní.

Časovo-priestorové vnímanie

Časovo-priestorové vnímanie zahŕňa orientáciu dieťaťa v čase (pred/po, rytmická aktivita, deň/noc, ročné obdobie atď.) a v priestore (pred/za, nad/pod, vpravo/vľavo atď.).